กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

กฎหมาย ปภ.

พระราชบัญญัติ

กลุ่ม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐
ดาวน์โหลด :
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/115/3.PDF ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2557
ดาวน์โหลด :
_ปภ_2557.pdf ( 0.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 5,560 ครั้ง)
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ดาวน์โหลด :
_พ.ศ._๒๕๕๐__1___2_ (1).pdf ( 0.14 MB ) ( ดาวน์โหลด 17,922 ครั้ง)
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ดาวน์โหลด :
Dpm_act2550.doc ( 0.15 MB ) ( ดาวน์โหลด 2,062 ครั้ง)
dpmlaw2550.pdf ( 0.19 MB ) ( ดาวน์โหลด 3,662 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 41751 ครั้ง