กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

สรุปสาระสำคัญกฎหมายที่น่าสนใจ

พระราชบัญญัติ

กลุ่ม
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ.2530
ดาวน์โหลด :
sumsub11_1.pdf ( 0.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 507 ครั้ง)
สรุปสาระสำคัญตามพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช 2482
ดาวน์โหลด :
sumsub10_1.pdf ( 0.12 MB ) ( ดาวน์โหลด 1,261 ครั้ง)
การใช้รถอย่างปลอดภัยตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
ดาวน์โหลด :
sumsub05_1.pdf ( 0.11 MB ) ( ดาวน์โหลด 2,158 ครั้ง)
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
ดาวน์โหลด :
sumsub06_1.pdf ( 0.15 MB ) ( ดาวน์โหลด 452 ครั้ง)
สรุปเนื้อหากฎหมายเกี่ยวข้องกับอุทกภัย
ดาวน์โหลด :
sumsub04_1.pdf ( 0.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 785 ครั้ง)


1 2 3 4

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 20685 ครั้ง