กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

สรุปสาระสำคัญกฎหมายที่น่าสนใจ

พระราชบัญญัติ

กลุ่ม
พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.๒๕๒๒ ยกเลิก
ดาวน์โหลด :
sumsub01_1.doc ( 0.11 MB ) ( ดาวน์โหลด 1,322 ครั้ง)
พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๔๒ ยกเลิก
ดาวน์โหลด :
sumsub02_1.doc ( 0.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 6,618 ครั้ง)
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
ดาวน์โหลด :
sumsub08_1.doc ( 0.19 MB ) ( ดาวน์โหลด 14,012 ครั้ง)
พระราชบัญญัติป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๔
ดาวน์โหลด :
sumsub09_1.pdf ( 0.05 MB ) ( ดาวน์โหลด 366 ครั้ง)
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ.๒๕๓๐
ดาวน์โหลด :
sumsub11_1.doc ( 0.07 MB ) ( ดาวน์โหลด 1,025 ครั้ง)


1 2 3 4

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 20682 ครั้ง