กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

สรุปสาระสำคัญกฎหมายที่น่าสนใจ

พระราชบัญญัติ

กลุ่ม
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๔๙๙ และแก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒
ดาวน์โหลด :
sumsub13_1.doc ( 0.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 2,559 ครั้ง)


1 2 3 4

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 22447 ครั้ง