กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

โรคระบาดจากสัตว์และพืช

โรคระบาดสัตว์

กลุ่ม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อโรคติดต่อและอาการสำคัญ (ลงวันที่ ๑๘ ต.ค. ๔๗)
ดาวน์โหลด :
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0E/00151240.PDF ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เพิ่มชื่อโรคติดต่อและอาการสำคัญ (ลงวันที่ ๔ มิ.ย. ๕๒)
ดาวน์โหลด :
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/087/2.PDF ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง เตือนภัยจากการอพยพของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลหลังเก็บเกี่ยวข้าว ลงวันที่ ๑๙ พ.ย. ๕๕
ดาวน์โหลด :
http://www.ricethailand.go.th/rice%20web/warning/2012-11-19_warning.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง สารฆ่าแมลงที่ไม่แนะนำให้ใช้ป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว ลงวันที่ ๑๙ พ.ย. ๕๕
ดาวน์โหลด :
http://www.ricethailand.go.th/rice%20web/warning/2012-11-19_ad.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


.. 2 3 4 5 6

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 15076 ครั้ง