กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

ด้านความมั่นคง

ด้านความมั่นคง

กลุ่ม
ประมวลกฏหมายอาญา
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนพ.ศ. ๒๔๙๗
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a106/%a106-20-9999-update.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
พระราชบัญญัติกฏอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a103/%a103-20-9999-update.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
พระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ.๒๕๓๐
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a146/%a146-20-2530-001.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าพ.ศ. ๒๕๒๒
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a160/%a160-20-9999-update.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 14943 ครั้ง