กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

ด้านความมั่นคง

ด้านความมั่นคง

กลุ่ม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัดพ.ศ. ๒๕๓๔
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb21/%bb21-20-2534-001.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb40/%bb40-20-9999-update.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพ.ศ. ๒๕๑๙
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb23/%bb23-20-9999-update.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติพ.ศ. ๒๕๐๔
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%be04/%be04-20-9999-update.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
พระราชบัญญัติเพิ่มอำนาจตำรวจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางน้ำพ.ศ. ๒๔๙๖
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%be09/%be09-20-2496-001.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


.. 3 4 5 6 7 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 16008 ครั้ง