กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

ด้านความมั่นคง

ด้านความมั่นคง

กลุ่ม
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. ๒๕๔๘
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a1119/%a1119-20-2548-a0001.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมายพ.ศ. ๒๕๕๓
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c710/%c710-20-2553-a0001.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
พระราชบัญญัติว่าด้วยเขตต์ปลอดภัยในราชการทหารพุทธศักราช ๒๔๗๘
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c713/%c713-20-2478-001.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๐๒
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca19/%ca19-20-9999-update.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
พระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิดบางอย่างทางทะเลพ.ศ. ๒๔๙๐
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%cb07/%cb07-20-9999-update.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


.. 4 5 6 7 8

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 15476 ครั้ง