กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

ด้านความมั่นคง

ด้านความมั่นคง

กลุ่ม
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. ๒๔๙๐
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%cd09/%cd09-20-9999-update.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศพ.ศ. ๒๕๒๑
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c737/%c737-20-9999-update.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
กฎกระทรวงฉบับที่ 126
ดาวน์โหลด :
http://www.gpf.or.th/download/general/law_126.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพ.ศ. ๒๕๕๑
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a1127/%a1127-20-2551-a0001.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์พ.ศ. ๒๕๕๐
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a832/%a832-20-2550-a0001.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


.. 4 5 6 7 8

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 15477 ครั้ง