กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

การคมนาคมขนส่ง

ขนส่งทางน้ำ

กลุ่ม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ (การบรรจุก๊าซ)
ดาวน์โหลด :
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2514/A/148/1.PDF ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ (อัพเดทล่าสุด แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ ถึงที่ ๑๖)
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a116/%a116-20-9999-update.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ (อัพเดทล่าสุด แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ ถึงที่ ๕)
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a120/%a120-20-9999-update.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ (อัพเดทล่าสุด แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ ฉบับที่ ๓ และโดยประกาศของคณะปฏิวัติ)
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a116/%a116-20-9999-update.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
พระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๑
ดาวน์โหลด :
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2521/A/152/1.PDF ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


1 2 3

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 13353 ครั้ง