กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

ถาม-ตอบ

เว็บไซด์ย่อย ปภ.


สอบถามเรื่องรูปแบบบัตร อปพร.
โพสท์ : 29 ตุลาคม 2564 | เวลา 11:25 AM
ไพโรจน์ สาระยาน
เทศบาลฯ จัดทำบัตรให้สมาชิก อปพร. โดยใช้รูปแบบของบัตรตามระเบียบ มท. พ.ศ. 2553 แต่ทาง ปภ.จังหวัดแจ้งว่า ให้ใช้รูปแบบัตร อปพร. ตามคู่มือในหน้า 27 อยากทราบว่า รูปแบบัตรควรจัดทำไปตามระเบียบฯ หรือตามคู่มือในหน้า 27 ขอความชัดเจนด้วยครับ 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
โพสโดย :
*
อีเมล์ :
*
เนื้อหา :
*
สัญลักษณ์ :
รหัสความปลอดภัย :
  *
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 6387 ครั้ง